19.03.2023. Gornje Podunavlje – Sombor

AKCIJA SE NA MOLBU DOMAĆINA I ORGANIZATORA ODLAŽE ZA 19. MART 2023. GODINE.

Polazak sa parkinga novobeogradske opštine u 06..h, putujemo novosadskim autoputem.

U nastavku teksta je pozivno pismo sa programom akcije naših domaćina, planinara iz Sombora.

                        PLANINARSKO DRUŠTVO  “CELTIS”                                                 SOMBOR Sombor,   Venac Petra Bojovića 11 Tel.: 063 544 860,  e-mail  pakceltis@gmail.com PIB 105295904, Matični br. 08881162, Žiro ra. : 355-9500600013546-55
4 GODIŠNJA DOBA U SRP GORNJE PODUNAVLJE – PRVI DAN ZIME; TRADICIONALNA AKCIJA SOMBORSKOG PD CELTISA  Planinarsko društvo “Celtis” Sombor, od svog osnivanja 2007.god.uvrstilo je akciju “4 god.doba u SRP Gornje Podunavlje” u svoju redovnu godišnju aktivnost sa sledećim nazivima: Vesnici proleća (mart mesec)Prvi koraci Celtisa (juni mesec)Zlatna jesen kluba (septembar mesec)Prvi dan zime (decembar mesec)

POLAZAK: U nedelju 11.dec.2022 godine u 09,30 sati sa parkinga Gradsakog stadiona FK Radnički Sombor

ТRАSА ODLASKA:

Sombor, Parking FK Radnički – šuma Kozara SRP Gornje Podunavlje (na putu Sombor – Bezdan, raskrsnica za Gakovo (pista)

PROGRАМ AKTIVNOSTI:

10,00 – Organizovan ulazak učesnika na kapiji šume Kozara u SRP Gornje podunavlje. Pozdravni govor domaćina i otvaranje akcije “Četiri godišnja doba – Prvi dan zime” u Specijalnom rezervatu prirode Gornje Podunavlje, i upoznavanje učesnika sa pravilima kretanja kroz zaštićeno područje rezervata

PEŠAČKA TURA:

Trasa nas vodi najpre kamenim putem kroz šumu Kozara, čuvene carske šume, koja je pravi biser SRP Gornje Podunavlje, jer obiluje krupnom divljači. Nastavljamo dalje kretanje kroz šumu prema Plazoviću. Napuštajući sumu Kozara dolazimo do Plazovića gde prilikom prelaska mosta ulazimo u šumu Štrbac.

Tu pravimo dužu pauzu, gde ćemo se okrepiti sa toplom čajem i kiflicama koje će obezbediti organizator.

Po ulasku u šumu Štrbac odlazimo do Crne bare čiji se pojedini delovi nalaze u prvom stepenu zaštite. Crna bara je pravo letovalište mnogobrojnih ptica močvarica. Dalje nas put vodi prema kamenom putu koji vodi pored mnogobrojnih slatina rezervata i bare Šarkanj, ka putu Bački Monoštor – Bezdan, gde izlazimo iz područja Specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje i gde završavamo našu današnju pešačku turu.

Tom prilikom prepešačit cemo 11 km, bez značajnije visinske razlike.

Na toj lokaciji čekaju nas naša prevozna sredstva koja će nas prevesti do Sombora, odnosno mesta odakle smo i krenulii . Planirani završetak pešačke ture je oko 15:00, sa dolaskom u Sombor najkasnije do16h.

Ovako skračenu pešačku turu namerno smo izabrali da bi našim gostima, koji dolaze iz udaljenih gradova Srbije, ostalo više vremana za obilazak i razgledanje užeg dela grada Sombora, po povratku sa pešačke ture.

PОVRATАК: Po završetku pešačke ture oko 15h

ТRАSА POVRATKA: Bezdan – Bački Monoštor – Sombor

PREVOZ: Organizovani prevoz sa polaskom iz Sombora u 09:30, sa parkinga F.K. Radnički u Somboru. Povratak sa puta Bezdan- Bački Monoštor (Češka ćuprija) po završetku pešačke ture.

ОРRЕМА: Šetačaka prilagodjena vremenskim uslovima na dan šetnje, preporučljiva višeslojna jesenjo-zimska odeća, kamašne, štapovi, zaštita od vetra i kiše.

HRАNА:  Na pešačkoj turi hrana i piće iz ranca.  

 ТRОŠКОVI:

  •  380.00, Organizovani troškovi prevoza (za somborce)
  • 120,00, Ulaznica za  Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje (za sve punoletne učesnike)

РRIЈАVЕ:  

  • Za Prijave učesnike iz Sombora dovoljno je da svaki učesnik lično potvrdi svoje učešće slanjem SMS poruke Organizatoru akcije, najkasnije do srede, 08.12.2021, a navedene troškove uplatiće na licu mesta (u prevozu). Ukoliko učesnik,posle potvrdjivanja svog učešća SMS porukom, iz bilo kog razloga odustane, dužan je naknadno izvršiti uplatu organizatoru akcije samo za prevoz, odnosno za mesto u prevozu koje mu je bilo rezervisano.
  • Za Prijavu grupnih dolazaka društava/klubova iz drugih gradova, dovoljno je da vodja puta te grupe najavi svoj dolazak Organizatoru lično ili preko društvenih mreža i navede broj učesnika koje dovodi. Troškove Ulaza u SRP Gornje Podunavlja plaća se na licu mesta davaocu usluga (JP Vojvodinašume – ŠG Sombor) preko vodje grupe.

ORGANIZATOR I VODIČ: Slavko Šmit, MB PSS 547, TF. 063 544 860, e-mail: smit.slavko@gmail.com

NАPОМЕNА:

1. Svaki planinar nastupa na svoju оdgovornost, u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti izvođenju planinarskih aktivnosti, Planinarski savez Srbije,.

2. Svaki od učesnika dužan je da se pridržava strogih pravila kretanja kroz SRP Gornje Podunavlje da ne narušava zaštićeno područje i da sve svoje smeće iznese sa sobom iz rezervata

3. Ova akcija je promotivnog karaktera i na nju se pored planinara, članova  PSS, mogu prijaviti i svi gradjani Sombora iz bliže i dalje okoline.

                                                                                               Za Planinarsko društvo „Celtis“ Sombor,          predsednik, Slavko Šmit

 

        

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *